Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 165-НС
Добрич, 05.10.2014

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 01-390/05.10.14г. от Атанас Генчев Атанасов в качеството му на Областен координатор на ПП „Атака” от гр. Добрич

 Постъпила е жалба с  вх. № 01-390/05.10.14г. от Атанас Генчев Атанасов в качеството му на Областен координатор на ПП „Атака"  от гр. Добрич, че в до секция 127, находяща се в МБАЛ Добрич има агитационни материали под формата на детски играчки и представя снимки. 

Жалбоподателят моли РИК-Добрич да извърши проверка на обстоятелствата, изнесени в жалбата, както и да предприеме действия съобразно правомощията си, за да бъдат създадени предпоставки за законосъобразното протичане на изборния процес.

След като Комисията се запозна с жалбата, предприе действия по извършване на проверка на сигнала на място, от която се констатира следното:  От приложения снимков материал, както и от посещението на място се установи, че се продават детски играчки под формата на автомобилчета върху предния капак, на които е отбелязана абревиатурата ДПС, а под нея е записано „служба спасения", на тавана на автомобилчетата е записано „милиция". След разговор с продавача се установи че това представляват копия на използвани в Руската Федерация автомобили от пътно-постовата служба на руски „Дорого постовая служба", т.е. накратно ДПС. Този надпис не е свързан с агитация на ПП „Движение за права и свободи", тъй като е трайно поставен върху макетите още при тяхната доставка в РБългария. а.

След извършената проверка по жалбата Комисията   установи че липсват факти и обстоятелства, които да навеждат за извършени нарушения на разпоредбите на ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия Добрич

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение жалба с вх. № 01-390/05.10.14г. от Атанас Генчев Атанасов в качеството си на гласоподавател от гр. Добрич.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да се оспорва пред ЦИК в тридневен срок по реда на чл.73, ал.1 и ал.2 от ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Диана Далакманска

СЕКРЕТАР:
Мелекбер Абил

* Публикувано на 06.10.2014 в 09:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол