Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 164 -НС
Добрич, 05.10.2014

ОТНОСНО: Устен сигнал по телефона с вх. № 01-389/05.10.14г. от Райна Василева Добрева в качеството си на гласоподавател от гр. Добрич

Постъпила е жалба с  вх. № 01-389/05.10.14г. от Райна Василева Добрева в качеството си на гласоподавател от гр. Добрич, че в 110 СИК в СОУ „Л.Каравелов" в гр. Добрич не се спазва законовото предписания по чл. 209, ал.2 от ИК - членове на избирателната комисия да сравняват номерата на бюлетината с номера, останал на кочана, след като гражданите са попълнили бюлетината.  

Жалбоподателят моли РИК-Добрич да извърши проверка на обстоятелствата, изнесени в сигнала, както и да предприеме действия съобразно правомощията си, за да бъдат създадени предпоставки за законосъобразното протичане на изборния процес.

След като Комисията се запозна с жалбата, предприе действия по извършване на проверка на сигнала на място, от която се констатира следното: Визираните в жалбата нарушения не се констатираха като действително такива.

След извършената проверка по жалбата Комисията   установи че липсват факти и обстоятелства, които да навеждат за извършени нарушения на разпоредбите на ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия Добрич

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение жалба с вх. № 01-389/05.10.14г. от Райна Василева Добрева в качеството си на гласоподавател от гр. Добрич

.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да се оспорва пред ЦИК в тридневен срок по реда на чл.73, ал.1 и ал.2 от ИК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Диана Далакманска

СЕКРЕТАР:
Мелекбер Абил

* Публикувано на 06.10.2014 в 07:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол